Praca dla Lekarzy

Praca dla Lekarzy. ProworkPL MED rekrutacja lekarzy specjalistów  2020/ 2021.
Szybki proces rekrutacji – bezpieczna i sprawna rekrutacja zdalna dla personelu lekarskiego.

Jak znaleźć pracę dla lekarza w okresie pandemii?

Ograniczenia epidemiologiczne i częste modyfikacje w rekrutacji personelu lekarskiego sprawiają, że mimo powszechnego niedoboru lekarzy i innego personelu medycznego, znalezienie właściwego pracodawcy w preferowanej lokalizacji może być
niełatwym zadaniem. Prowork PL MED pomaga kandydatom w doborze pracodawcy zgodnego z przedstawionymi kryteriami ,
w tym preferowana lokalizacja, warunki finansowe czy preferowany grafik pracy. Sprawdzamy podane kryteria i porównujemy
z ofertami wielu pracodawców i przedstawiamy dla lekarza specjalisty oferty optymalnie dobrane pod kątem podanych preferencji.  Zapraszamy lekarzy specjalistów do skorzystania z naszego wsparcia rekrutacyjnego!
Zarejestruj się z ProworkPL MED i podaj swoje kryteria odnośni poszukiwanych ofert lub sprawdź aktualne oferty dla lekarzy czy  innego personelu medycznego w prywatnych placówkach medycznych na terenie całej Polski.

Praca  dla lekarzy specjalistów podczas pandemii Covid-19

Rekrutacja do pracy dla medyków prowadzona jest zdalnie – rozmowy kwalifikacyjne przeprowadzane są telefonicznie czy przez Skype/ Zoom. Obowiązuje uproszczona procedura  związana z zatrudnieniem dla lekarzy i pielęgniarek na umowy kontraktowe b2b, czy umowe zlecenie. W przypadku umowy o pracę lekarze i pielęgniarki w okresie pandemii – zgodnie z aktualnym rozporządzeniem Ministerstwa  Zdrowia obowiązuje uproszczona procedura dot. badań medycyny pracy w okresie epidemii koronowirusa. W przypadku braku dostępności lekarza medycyny pracy – odpowiednie zaświadczenie może wydać inny lekarz podczas wizyty lekarskiej lub w trybie teleporady.  

Praca dla lekarzy specjalistów z zagranicy w Polsce

Personel lekarski z krajów UE –  Do podjęcie pracy jako lekarz w Polsce wymagane jest aktualne PWZ (Prawo Wykonywania Zawodu) – obowiązuje procedura związana z uzyskaniem prawa wykonywania zawodu
lekarza/ pielęgniarza/pielęgniarki zgodnie z wytycznymi Okręgowej Izby Lekarskiej
Personel lekarski z krajów poza EU – Czy lekarze z Ukrainy i Białorusi mogą pracować w Polsce? obecnie lekarze z krajów spoza Unii Europejskiej np. lekarze z Ukrainy czy Białorusi czy Syrii nie mogą podejmować pracy w Polsce, gdyż procedura nostryfikacji dyplomu i uzyskania PWZ jest praktycznie niemożliwa. W przypadku wprowadzenia zmian w tym zakresie czy czasowego umożliwienia pracy dla medyków spoza krajów UE ( doctors from NON EU countries) – ProworkPL MED zamieści szczegółowe informacje na stronie i rozpocznie rekrutację do placówek medycznych w Polsce. Więcej o możliwości pracy w Polsce dla medyków – lekarzy i pielęgniarek spoza UE  

Aktualne oferty pracy dla lekarzy i pielęgniarek w szpitalach i klinikach w Polsce
ProworkPL MED rekrutacja kadry medycznej lekarze i pielęgniarki 2020/ 2021