Praca dla Lekarzy

Praca dla Lekarzy. ProworkPL MED rekrutacja lekarzy specjalistów  2020/ 2021.
Szybki proces rekrutacji – bezpieczna i sprawna rekrutacja personelu lekarskiego.

Jak znaleźć pracę dla lekarza w okresie pandemii?

Ograniczenia epidemiologiczne i częste modyfikacje w rekrutacji personelu lekarskiego sprawiają, że mimo powszechnego niedoboru lekarzy i innego personelu medycznego, znalezienie właściwego pracodawcy w preferowanej lokalizacji może być
niełatwym zadaniem. Prowork PL MED pomaga kandydatom w doborze pracodawcy zgodnego z przedstawionymi kryteriami ,
w tym preferowana lokalizacja, warunki finansowe czy preferowany grafik pracy. Sprawdzamy podane kryteria i porównujemy
z ofertami wielu pracodawców i przedstawiamy dla lekarza specjalisty oferty optymalnie dobrane pod kątem podanych preferencji.  Zapraszamy lekarzy specjalistów do skorzystania z naszego wsparcia rekrutacyjnego!
Zarejestruj się z ProworkPL MED i podaj swoje kryteria odnośni poszukiwanych ofert lub sprawdź aktualne oferty dla lekarzy czy  innego personelu medycznego w prywatnych placówkach medycznych na terenie całej Polski.

Praca  dla lekarzy specjalistów podczas pandemii Covid-19

Rekrutacja do pracy dla medyków prowadzona jest zdalnie – rozmowy kwalifikacyjne przeprowadzane są telefonicznie czy przez Skype/ Zoom. Obowiązuje uproszczona procedura  związana z zatrudnieniem dla lekarzy i pielęgniarek na umowy kontraktowe b2b, czy umowe zlecenie. W przypadku umowy o pracę lekarze i pielęgniarki w okresie pandemii – zgodnie z aktualnym rozporządzeniem Ministerstwa  Zdrowia obowiązuje uproszczona procedura dot. badań medycyny pracy w okresie epidemii koronowirusa. W przypadku braku dostępności lekarza medycyny pracy – odpowiednie zaświadczenie może wydać inny lekarz podczas wizyty lekarskiej lub w trybie teleporady.  

Praca dla lekarzy specjalistów  spoza UE i prawo wykonywania zawodu  w Polsce

Personel lekarski z Ukrainy, Białorusi i innych krajów spoza UE. Rekrutacja i praca dla lekarzy bez nostryfikacji
Zgodnie z nowymi przepisami, które obowiązują od stycznia 2021, obowiązuje uproszczona procedura weryfikacji uprawnień dla lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych, którzy zdobyli wykształcenie medyczne i doświadczenie zawodowe m.in na Ukrainie czy Białorusi.
Ze względu na warunki epidemii covid -19 Lekarze, Lekarze Dentyści i Pielęgniarki z zagranicy mogą uzyskać czasowe Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza/ Lekarza Dentysty czy Pielęgniarki i podjąć pracę w Polsce na okres do 5 lat. Zobacz też aktualne informacje dla Lekarzy z Ukrainy czy Białorusi, którzy planują podjąć pracę w Polsce.
Obecnie medycy z zagranicy mogą czasowo skorzystać z szybkiej, uproszczonej procedury z pominięciem nostryfikacji dyplomu.
Jak znaleźć pracę dla lekarza w Polsce? Aktualne oferty dla lekarzy w Polsce 

ProworkPl MED Rekrutacja Kadry Medycznej. Od wielu lat zajmujemy się rekrutacją lekarzy i pielęgniarek dla szpitali i klinik w Polsce. Pomagamy lekarzom i szpitalom w całym procesie rekrutacyjnym, przygotowaniu dokumentów oraz relokacji do miejsca pracy.
W przypadku relokacji lekarza do pracy w Polsce z rodziną, pomagamy i doradzamy w znalezieniu zamieszkania, szkoły dla dzieci itd.
Należy też podkreślić, że niektóre szpitale, z którymi współpracujemy oferują program adaptacyjny dla lekarzy z zagranicy, który obejmuje np. mieszkanie służbowe, szkolenie z j. polskiego czy inną pomoc. Nasze usługi są całkowicie bezpłatne dla kandydatów poszukujących pracy. Warto też dodać, że ProworkPl MED pomaga tylko w procesie rekrutacyjnym, natomiast, w przypadku akceptacji obu stron
umowa o pracę czy kontrakt lekarski (B2B) zawsze podpisywana jest bezpośrednio pomiędzy lekarzem a szpitalem/ kliniką.

Personel lekarski z krajów UE –  Do podjęcie pracy jako lekarz w Polsce wymagane jest aktualne PWZ (Prawo Wykonywania Zawodu) – obowiązuje procedura związana z uzyskaniem prawa wykonywania zawodu
lekarza/ pielęgniarza/pielęgniarki zgodnie z wytycznymi Okręgowej Izby Lekarskiej

Aktualne oferty pracy dla lekarzy i pielęgniarek w szpitalach i klinikach w Polsce
ProworkPL MED rekrutacja kadry medycznej lekarze i pielęgniarki 2020/ 2021
Jobs for doctors and nurses in Poland 2021. Proworkpl MED Recruitment of medical staff in Poland.