Aktualności

Prawo wykonywania zawodu lekarza/ dentysty w Polsce 2021

Prawo wykonywania zawodu lekarza/ dentysty w Polsce 2021. Uproszczone przepisy dla lekarzy i dentystów, którzy uzyskali kwalifikacje lekarza lub dentysty za granicą poza krajami UE i chcą pracować w Polsce. Od początku 2021 roku medycy spoza krajów UE mogą czasowo skorzystać z uproszczonej ścieżki umożliwiającej podjęcie pracy w Polsce z pominięciem procedury nostryfikacji dyplomu. ProworkPL MED pomaga  szpitalom w rekrutacji lekarzy m.in z Ukrainy i Białorusi i procedurze relokacji do Polski i zamieszkania w rejonie pracy – szpitala czy kliniki w Polsce.

Lekarze i dentyści spoza UE, w tym z Ukrainy i Białorusi. Kto może podjąć pracę w Polsce?

Czasowe prawo wykonywania zawodu lekarza lub dentysty w Polsce na okres maksymalnie 5 lat może otrzymać osoba ( niezależnie od obywatelstwa), która min.:

  1. Uzyskała kwalifikacje lekarza lub lekarza dentysty poza krajami Unii Europejskiej
  2. Ukończyła co najmniej pięcioletnie studia na kierunku lekarskim lub lekarsko – dentystycznym
  3. Posiada tytuł lekarza/lekarza dentysty specjalisty
  4. Posiada zaświadczenie ze szpitala/ innego podmiotu wykonującego działalność leczniczą Polsce, który planuje ją zatrudnić.
  5. Ma co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe jako lekarz specjalista lub lekarz dentysta specjalista w danej dziedzinie, uzyskane w okresie ostatnich pięciu lat.

Jak otrzymać Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza/ Dentysty w Polsce? Jakie złożyć dokumenty? 
ProworkPL MED pomaga bezpłatnie lekarzom i stomatologom planującym podjęcie pracy w Polsce w sprawnym znalezieniu odpowiedniego pracodawcy, tj. szpitala, kliniki czy innego podmiotu leczniczego w Polsce, który zatrudni lekarza i umożliwi dalszą procedurę rejestracyjną. Należy podkreślić, że znalezienie pracodawcy jest niezbędnym etapem w aktualnej procedurze uzyskania czasowego prawa wykonywania zawodu w Polsce na okres 5 lat.
W przypadku gdy szpital/inny podmiot leczniczy w Polsce potwierdzi gotowość zatrudnienia lekarza, kandydat składa do MInistra Zdrowia wniosek aplikacyjny wraz z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje zawodowe lekarza i tłumaczeniami przysięgłymi dyplomów i wymaganych dokumentów na język polski. Lekarz składający wniosek, otrzymuje zgodę (lub odmowę) w formie decyzji administracyjnej. Lekarz, który uzyska od Ministra Zdrowia zgodę na wykonywanie zawodu lekarza czy dentysty w Polsce, otrzymuje następnie w Okręgowej Izbie Lekarskiej dokument PWZL„Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza” lub PWZLD„Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza Dentysty”.

Relokacja i praca w Polsce dla lekarzy z Ukrainy i Białorusi? Jak znaleźć pracodawcę?

Warunkiem aplikowania o czasowe Prawo Wykonywania zawodu lekarza w Polsce dla medyków specjalistów z zagranicy/ spoza UE jest znalezienie szpitala czy innego podmiotu leczniczego, który zaakceptuje kandydata do pracy w swoim zespole medycznym i wyda odpowiednie zaświadczenie uprawniające do złożenia do Ministra Zdrowia wniosku o zgodę na wykonywania zawodu lekarza w Polsce. Jest to w szczególności ważne, że czasowe PWZL/D jest jest wydawane imiennie dla wskazanego podmiotu leczniczego. Zatem zarówno dla szpitala jak i aplikującego o pracę lekarza z zagranicy ważne jest aby obie strony poznały warunki współpracy.
Szpitale poszukujący specjalistów o określonych kwalifikacjach muszą przeprowadzić dokładną procedurę weryfikującą kwalifikacje lekarza, jego umiejętności językowe, umiejętność dostosowania się do obecnego zespołu medycznego.
Natomiast dla lekarzy z Ukrainy, Białorusi czy innych krajów kluczowe będzie znalezienie pracodawcy, który zapewni wsparcie w okresie adaptacyjnym od przyjazdu do Polski, pomocy w relokacji i znalezieniu mieszkania czy zaoferowanie służbowego mieszkania dla lekarza i jego rodziny. Ponadto stabilne i przyjazne warunki pracy i rozwoju zawodowego podczas całego kontraktu. ProworkPl MED zapewnia dla obu stron pomoc i wsparcie w trakcie całego procesu rekrutacji, procesu aplikacyjnego i sprawnej relokacji do miejsca pracy. Współpracujemy ze szpitalami i klinikami w Warszawie i wielu miastach na terenie całej Polski. Jeśli jesteś lekarzem
z Ukrainy, Białorusi, komunikujesz się w j. polskim  czy innego kraju spoza Unii Europejskiej, komunikujesz się w j. polskim i lub angielskim i chcesz pracować w Polsce zarejestruj się z ProworkPL MED i sprawdź aktualne oferty pracy dla lekarzy w Polsce.

Czasowe prawo wykonywania zawodu lekarza/ dentysty w Polsce 2021

Należy podkreślić, że uzyskane Prawo Wykonywania Zawodu lekarza/ dentysty może być przyznane tylko na okres nie dłuższy niż 5 lat i  dotyczy tylko wskazanego we wniosku miejsca zatrudnienia w danym podmiocie leczniczym.
Lekarz z czasowym prawem wykonywania zawodu w pierwszym roku zatrudnienia w Polsce może wykonywać świadczenia zdrowotne tylko pod nadzorem opiekuna, lekarza ze specjalizacją II stopnia lub z tytułem specjalisty w danej dziedzinie medycyny.
W przypadku rozwiązania umowy o pracę z podmiotem leczniczym, wskazanym w czasowym prawie wykonywania zawodu dla danego lekarza, automatycznie wygasa jego prawo wykonywania zawodu lekarza

Czasowa zgoda na wykonywanie zawodu lekarza w Polsce i co dalej?

Lekarze i dentyści   m.in z Ukrainy i Białorusi, którzy skorzystają z uproszczonej procedury, która została uruchomiona w Polsce dla medyków z zagranicy, będą mogli niezwłocznie podjąć pracę w Polsce, z pominięciem wieloletniej procedury nostryfikacyjnej. Ma to wesprzeć nasze kadry medyczne w trudnym okresie walki z epidemią covid -19. Jednocześnie lekarze będą mieli czas aby w okresie przejściowych 5 lat przygotować się do uzyskania pełnego prawa wykonywania zawodu lekarza / dentysty w Polsce

Lekarze z zagranicy bez nostryfikacji dyplomu?

Tak, ale uproszczona procedura obowiązuje tylko przejściowo i uzyskane na obecnych warunkach prawo wykonywania zawodu lekarza (PWZL) automatycznie wygasa najpóźniej po 5 latach.
Jednocześnie lekarze pracujący w Polsce na podstawie czasowego PWZ, będą mogli w tym czasie:
1) przystąpić do nostryfikacji swojego dyplomu na jednej z uczelni w Polsce lub
2) przystąpić do Lekarskiego Egzaminu Weryfikacyjnego/ Lekarsko- Dentystycznego Egzaminu Weryfikacyjnego przeprowadzanego przez Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi (nowe przepisy obowiązujące 1 stycznia 2021 roku)
3) odbyć staż podyplomowy w Polsce lub uznać staż podyplomowy odbyty za granicą
4) złożyć Lekarski Egzamin Końcowy/ Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy w Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi.

Zródło:
Ministerstwo Zdrowia: Uzyskaj prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty na określony zakres czynności zawodowych, czas i miejsce zatrudnienia w Polsce
Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi: Nowe przepisy 2021 Lekarski Egzamin Weryfikacyjny / Lekarsko – Dentystyczny Egzamin Weryfikacyjny

Udostępnij Zobacz wszystkie aktualności