Aktualności

Pielęgniarka oddziałowa nowe oferty pracy szpitale kliniki 2020/ 2021

Pielęgniarka oddziałowa nowe oferty pracy szpitale kliniki 2020/ 2021. Jak znaleźć ciekawą ofertę pracy dla pielęgniarki/ pielęgniarza
na stanowiska kierownicze? Kandydaci/ kandydatki z doświadczeniem związanym z koordynacja personelu na oddziale szpitalnym czy w placówce medycznej obejmują stanowiska kierownicze w drodze awansu zawodowego w aktualnym miejscu pracy lub w przypadku możliwości  awansu aplikują na stanowiska dla pielęgniarek/ pielęgniarzy oddziałowych w zewnętrznych rekrutacjach.
Jak wygląda proces rekrutacyjny na stanowisko pielęgniarka oddziałowa czy kierownik zespołu pielęgniarsko  opiekuńczego?
W prywatnym sektorze usług medycznych, szpitale, kliniki rehabilitacyjne czy centra medyczne prowadzą indywidualny proces rekrutacyjny na każde stanowisko kierownicze, który składa się zazwyczaj z następujących etapów:
1. Przesłanie CV i aplikacja kandydata na stanowisko pielęgniarka oddziałowa czy kierownik zespołu pielęgniarskiego
2. Wstępna rozmowa telefoniczna z osobą prowadzącą rekrutację/rekruterem odnośnie podstawowych wymogów i kryteriów rekrutacji na dane stanowisko
3. Pierwsza rozmowa kwalifikacyjna pracodawcy bezpośrednio z kandydatem ( obecnie w okresie pandemii – zazwyczaj jest to rekrutacja online – video rozmowa)
4. Ostatni etap rekrutacji – spotkanie osobiste z dyrektorem placówki czy dyrektorem HR/ osobą decydującą o zatrudnieniu i w przypadku wzajemnej akceptacji – potwierdzenie warunków wynagrodzenia, umowy i przyszłego zatrudnienia jako pielęgniarz/ pielęgniarka oddziałowa
Porównaj  aktualne oferty pracy w Polsce dla pielęgniarek/ pielęgniarzy, w tym oferty pracy jako pielęgniarka oddziałowa z ProworkPL MED.
Jeśli planujesz podjęcie nowej pracy dla pielęgniarek na stanowisku kierowniczym, zarejestruj się z ProworkPL MED i podaj nam swoje kryteria. Na jakim oddziale/ w jakiej placówce chcesz pracować? Podaj preferowane wynagrodzenie i lokalizację poszukiwanej pracy. Przygotujemy i prześlemy dla Ciebie spersonalizowane oferty pracy dla pielęgniarki oddziałowej/ kierownika placówki medycznej/ kierownika zespołu pielęgniarsko – opiekuńczego. Pielęgniarka oddziałowa nowe oferty pracy szpitale kliniki 2020/ 2021

Udostępnij Zobacz wszystkie aktualności