Aktualności

Kursy polskiego dla Lekarzy z Ukrainy

Kursy polskiego dla Lekarzy z Ukrainy. Kursy polskiego dla Pielęgniarek z Ukrainy. Bezpłatne kursy polskiego dla Ukrainców.
Lekarze i pielęgniarki z Ukrainy mogą pracować w Polsce bez nostryfikacji na podstawie uproszczonej procedury. Minister Zdrowia wydaje dla lekarza/ lekarza dentysty/ pielęgniarki Zgodę na warunkowe wykonywanie zawodu w Polsce. Proworkpl MED pomaga bezpłatnie kandydatom w procedurze złożenia Wniosku do MZ i znalezienia odpowiedniego pracodawcy.
Jednak należy podkreślić, że zarówno lekarze, lekarze dentyści jak i pielęgniarki muszą posługiwać językiem polskim. Jest to wymagane ze względu na konieczność dobrego komunikowania się z pacjentami i personelem medycznym w szpitalu. Jednocześnie wymagane jest prowadzenie w j. polskim dokumentacji medycznej/ wystawianie recept itd.
Jak nauczyć się języka polskiego? Kursy polskiego dla lekarzy i pielęgniarek.

Obecnie dla wszystkich uchodźców z Ukrainy, w tym dla lekarzy i pielęgniarek organizowane jest wiele kursów języka polskiego.

Kursy polskiego są organizowane przez polskie uczelnie, fundacje, szkoły językowe i inne instytucje. Poniżej znajdziesz wybrane bezpłatne kursy języka polskiego:
1. Fundacja Ocalenie   

2. Polski Instytut Językowy

3. Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Praca dla lekarzy z Ukrainy. Pierwsze kroki w Polsce
Jeśli jesteś obecnie w Polsce z powodu działań wojennych w Ukrainie, skontaktuj się z Proworkpl. Pomagamy bezpłatnie lekarzom i pielęgniarkom z Ukrainy w znalezieniu pracodawcy i załatwieniu formalności związanych z uzyskanie Prawa Wykonywania Zawodu w Polsce. Jeśli nie znasz jeszcze polskiego, warto od razu rozpocząć naukę! Warto dodać, że w okresie przejściowym, tj okresie oczekiwania na Decyzję Ministra Zdrowia i naukę polskiego, niektórzy pracodawcy oferują prace na stanowiskach pomocniczych/ asystenckim. Zatem, za zgodą i akceptacją pracodawcy, można rozpocząć pracę przed uzyskaniem Decyzji MZ. Należy jednak podkreślić, że nie zawsze taka opcja zatrudnienia jest możliwa i zależy od indywidualnej decyzji pracodawcy. Więcej informacji i konsultacje dla lekarzy z Ukrainy z Proworkpl.

Udostępnij Zobacz wszystkie aktualności