Aktualności

Praca dla lekarzy z Ukrainy dokumenty Zgoda Ministra Zdrowia

Praca dla lekarzy z Ukrainy dokumenty Zgoda Ministra Zdrowia. Lekarze z zagranicy, w tym lekarze z Ukrainy i Białorusi muszą uzyskać Zgodę Ministra Zdrowia na pracę jako lekarz w Polsce.

Lekarze z Ukrainy – jak złożyć Wniosek do Ministra Zdrowia

W zależności od posiadanych kwalifikacji uzyskanych w swoim ojczystym kraju ( kraje poza UE) lekarz musi złożyć Wniosek do Ministra Zdrowia i załączyć wymagane dyplomy i dokumenty wraz z tłumaczeniami przysięgłymi. Okres oczekiwania na wydanie Decyzji  Ministra Zdrowia dla lekarzy z Ukrainy wynosi od kilku tygodni do kilku miesięcy. Należy podkreślić, że w przypadku lekarzy z Białorusi czy innych krajów procedura ta może być znacznie dłuższa.

Proworkpl MED pomaga lekarzom z Ukrainy i innych krajów w prawidłowym przygotowaniu Wniosku i dokumentów do Ministra Zdrowia. Jednocześnie pomagamy w znalezieniu zaufanego pracodawcy.

Praca dla Lekarzy z Ukrainy – Decyzja i Zgoda Ministra Zdrowia na pracę jako lekarz w Polsce

Lekarze z Ukrainy i innych krajów spoza UE po uzyskaniu Zgody Ministra Zdrowia, muszą złożyć Wniosek do Okręgowej Izby Lekarskiej w celu wydanie Prawa Wykonywania Zawodu Lekarza. Po otrzymaniu PWZ lekarz z Ukrainy czy innego kraju jest uprawniony do podjęcia pracy w Polsce. Szpitale i inne placówki medyczne w Polsce chętnie zatrudniają lekarzy z Ukrainy i innych krajów i uzupełniają braki kadrowe. Zgodnie z obecnymi przepisami Zgoda Ministra na pracę jako lekarz w Polsce zdrowia jest wydawana jest na 5 lat. Warto dodać, że wielu lekarzy z zagranicy w trakcie pracy jako lekarz na podstawie Decyzji MZ uzupełnia kwalifikacje i przeprowadza nostryfikację dyplomu.

Lekarze z Ukrainy – praca a znajomość języka polskiego

Poza Decyzją i Zgodą MZ na pracę w Polsce, warunkiem podjęcia pracy jako lekarz w Polsce jest znajomość języka polskiego. Praca jako lekarz w Polsce wymaga dobrej znajomości polskiego przy prowadzeniu dokumentacji medycznej i w komunikacji z pacjentami i innym personelem. Nauka polskiego, zwłaszcza dla lekarzy z Ukrainy nie stanowi jednak większej przeszkody. Zwykle po kilku miesiącach nauki lekarze dobrze komunikują się w j. polskim. Pracodawcy weryfikują praktyczna znajomość języka polskiego podczas rozmowy kwalifikacyjnej z potencjalnym kandydatem na stanowisko lekarza.

Jak zatrudnić lekarza z Ukrainy – współpraca z Proworkpl MED

Proworkpl Med jest niewielką firmą rekrutacyjną z ponad 20 letnim doświadczeniem w rekrutacji personelu medycznego. Współpracujemy zarówno ze szpitalami jak i małymi przychodniami i innymi placówkami medycznymi. Jeśli chodzi o rekrutacje lekarzy i pracą dla lekarzy z Ukrainy, pomagamy pracodawcom w doborze odpowiednich kandydatów. W przypadku gdy dany lekarz nie posiada jeszcze Decyzji MZ i PWZ, pomagamy lekarzom w przygotowaniu i weryfikacji dokumentów. Następnie lekarz składa odpowiedni Wniosek do Ministra Zdrowia.

Nadzorujemy cały proces aplikacji o wydanie Zgody MZ i dbamy aby lekarz mógł rozpocząć pracę w wybranej placówce. Praca dla lekarzy z Ukrainy – zapraszamy do współpracy placówki medyczne – jeśli planują państwo zatrudnienie nowych lekarzy, chętnie odpowiemy na pytania. 

Udostępnij Zobacz wszystkie aktualności