Aktualności

Praca dla lekarzy z Ukrainy 2023. Jak zatrudnić lekarza z zagranicy.

Praca dla lekarzy z Ukrainy 2023. Jak zatrudnić lekarza z zagranicy.
W 2023 roku lekarze z Ukrainy i Białorusi nadal mogą starać się o uzyskanie Zgody Ministra Zdrowia na pracę w Polsce jako LEKARZ. Podobna procedura odnosi się także do pielęgniarek z zagranicy.

Lekarze z Ukrainy. Jak uzyskać zgodę na pracę w Polsce jako lekarz.

Lekarze z Ukrainy i Białorusi przez podjęciem pracy w Polsce muszą uzyskać pozytywną Decyzję
Ministra Zdrowia i Zgodę na wykonywanie zawodu lekarza.  Należy podkreślić, że Zgoda MZ jest udzielana na 5 lat, co oznacza, że lekarz może pracować w zawodzie maksymalnie przez 5 lat. Należy podkreślić, że przedłużenie tego okresu na czas nieokreślony jest możliwe w przypadku nostryfikacji dyplomu lekarskiego.

Lekarze z Ukrainy a znajomość języka polskiego wymagana w pracy.

Tak, warunkiem podjęcia pracy w Polsce jako lekarz jest znajomość języka polskiego. Lekarze z Ukrainy i innych krajów muszą posługiwać się w pracy językiem polskim. Znajomość polskiego jest konieczna do komunikacji z pacjentami, personelem medycznym oraz do prowadzenia dokumentacji medycznej.

Jak zatrudnić Lekarza z Ukrainy czy Białorusi.

Proworkpl pomaga pracodawcom w Polsce w znalezieniu kandydatów z zagranicy do pracy na stanowiskach lekarskich. Zapewniamy pomoc w rekrutacji lekarzy z Ukrainy czy innych krajów zarówno da małych przychodni jaki i dużych  szpitali i placówek leczniczych.
Proworkpl zapewnia pełną pomoc zarówno w poszukiwaniu odpowiednich lekarzy, jak we wsparciu na etapie przygotowania dokumentów i uzyskania Prawa Wykonywania Zawodu Lekarza w Polsce.
Jak zatrudnić lekarzy z Ukrainy i inny personel medyczny – skontaktuj się z Proworkpl

Udostępnij Zobacz wszystkie aktualności