Aktualności

Praca dla lekarzy z Ukrainy 2022

Praca dla lekarzy z Ukrainy 2022. Aktualne informacje
Obecnie lekarze z Ukrainy, mogą podejmować pracę w Polsce bez nostryfikacji na podstawie uproszczonych przepisów i Zgody Ministra Zdrowia na wykonywanie zawodu lekarza w Polsce.

Jak zatrudnić lekarza z Ukrainy w Polsce?

Lekarze i lekarze dentyści mogą podjąć pracę w polskich placówkach medycznych wyłącznie w przypadku gdy uzyskają Zgodę Ministra Zdrowia na wykonywanie zawodu lekarza w Polsce. Ponadto wymagane jest Prawo Wykonywania Zawodu, wydawane przez Izby lekarskie. Niestety, bez powyższych dokumentów szpital czy inna przychodnia medyczna nie może zatrudnić lekarza z Ukrainy. Proworkpl  pomaga pracodawcom i lekarzom z Ukrainy w rekrutacji i prawidłowym przygotowaniu dokumentów wymaganych do złożenia Wniosku do MZ.

Czy lekarz z Ukrainy musi znać język polski?

Placówka medyczna, która zatrudnia lekarza z Ukrainy jest odpowiedzialna za weryfikację znajomości języka polskiego. Ze względów praktycznych i formalnych tj wymagany swobodny kontakt z pacjentami, zespołem lekarskim czy prowadzenie dokumentacji medycznej, wymagana jest znajomość języka polskiego.
Lekarze z Ukrainy, którzy już przyjechali do Polski, w okresie przejściowym mogą podjąć prace pomocnicze np. jako asystent lekarza/ pomoc medyczna i w tym czasie intensywnie uczyć się języka polskiego.

Warunkowa Zgoda Ministra Zdrowia na wykonywanie zawodu lekarza w Polsce.

Lekarze z Ukrainy, po złożeniu kompletnego Wniosku do Ministra Zdrowia muszą oczekiwać kilka tygodni na wydanie Decyzji MZ. Formalnie okres oczekiwania na wydanie Decyzji MZ wynosi 30 dni, ale obecnie należy spodziewać się wielotygodniowych opóźnień ze względu na obecną falę uchodźców z Ukrainy w Polsce.

Lekarze z Ukrainy – gdzie podjąć pracę w Polsce

Praca dla lekarzy z Ukrainy 2022. Oferty dla lekarzy dostępne w całej Polsce dynamicznie się zmieniają. W naszej ocenie łatwiej będzie znaleźć dostępną pracę dla lekarza w mniejszych miastach i aplikować na takie oferty. Dodatkowym atutem takich ofert może być np. służbowe mieszkanie dla lekarza. Jednak szczegóły oferty zależą od pracodawcy i oferowanych warunków zatrudnienia. Proworkpl pomaga zarówno pracodawcom jak i lekarzom z Ukrainy w doborze najlepszej oferty i nawiązaniu bezpośredniego kontaktu. Zapraszamy kandydatów do rejestracji na naszej stronie i aplikowania na wybrane oferty pracy dla lekarzy z Ukrainy. Nasza pomoc dla lekarzy i wszystkich kandydatów poszukujących pracy jest całkowicie bezpłatna. Chętnie odpowiemy na Twoje pytania mailem: opieka@prowork.pl i oddzwonimy.

Udostępnij Zobacz wszystkie aktualności