Nowe przepisy dla pielęgniarek NMC

Praca dla pielęgniarek w Anglii Nowe przepisy. Obowiązkowe testy językowe dla pielęgniarek i położnych z Polski i EU.

Od 19 stycznia 2016 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące rejestracji pielęgniarek z Polski i UE w Brytyjskich Izbach Pielęgniarskich (NMC). Mianowicie wymagany jest certyfikat znajomości języka angielskiego IELTS (International English Language Testing System – poziom akademicki) na poziomie co najmniej 7.0 we wszystkich 4 sekcjach (słuchanie, czytanie, pisanie, mówienie).

Zatem jeśli planujesz podjęcie pracy jako pielęgniarka w Anglii ( i całym UK) zapoznaj się z poniższymi informacjami o zasadach rejestracji i uzyskiwania uprawnień jako pielęgniarka w UK. W przypadku dalszych pytań szczegółowych informacji udzielą konsultanci z biura Prowork.pl specjalizującego się w rekrutacji pielęgniarek do pracy w prestiżowych domach opieki i brytyjskich domach opieki. ProworkPl pomaga także pielęgniarkom w podjęciu atrakcyjnej pracy jako pomoc pielęgniarska w okresie przejściowym tj. w trakcie procesu rejestracji w NMC czy w przypadku konieczności doszkolenia języka angielskiego do poziomu niezbędnego do podjęcia pracy jako pielęgniarka w Anglii.

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie NMC, decyzja o konieczności zdania przez pielęgniarki z UE egzaminu IELTS będzie podejmowana indywidualnie na podstawie przesłanej wcześniej do weryfikacji aplikacji.

Tak więc od dnia 19 stycznia 2016 aby rozpocząć proces rejestracji w NMC (Nursing and Midwifery Council) i uzyskać numer PIN uprawniający do wykonywania zawodu Pielęgniarki/Pielęgniarza w UK, trzeba złożyć wniosek z prośbą o przesłanie formularzy aplikacyjnych i otworzenie profilu kandydata w NMC. Wstępną rejestrację można zrobić na stronie: https://forms.nmc-uk.org/Forms/eurequest.

W przeciągu około 2-3 tygodni od złożenia wniosku kandydat otrzyma pocztą wymagane formularze + instrukcje wypełnienia + listę wymaganych dokumentów.

Każda aplikacja ma nadany unikatowy numer PRN, który należy zachować aby móc później sprawdzić postępy rejestracji aplikacji jako Pielęgniarka/Pielęgniarz w NMC.

Ważne aby dokumenty potrzebne do rejestracji skompletować maksymalnie w przeciągu 6 miesięcy od daty zamówienia formularza aplikacyjnego. W przeciwnym razie profil zostanie zawieszony i trzeba będzie ponownie go otwierać.

Po otrzymaniu wypełnionej aplikacji kandydata i dokonaniu wstępnej weryfikacji nadesłanych dokumentów, NMC podejmie decyzję o konieczności zdawania egzaminu IELTS:

Jeśli po sprawdzeniu aplikacji kandydata pracownicy NMC będą mieli pewność, że dana osoba spełnia wymogi językowe na poziomie certyfikatu IELTS – nie będzie konieczności zdawania egzaminu.

Jeśli NMC będzie miało wątpliwości dotyczące znajomości angielskiego – poproszą o dosłanie dodatkowych dokumentów potwierdzających znajomość tego języka na poziomie odpowiadającym poziomowi IELTS (UWAGA: jeśli kandydat posiada certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzające poziom znajomości angielskiego, warto wysłać je do NMC łącznie z całą aplikacją. W ten sposób przyspieszy się proces rejestracji).

Jeśli po otrzymaniu dodatkowych dokumentów NMC dalej nie będzie miało pewności co do kwalifikacji językowych danej osoby lub kandydat nie będzie w stanie przedstawić dodatkowych dokumentów – NMC poinformuje kandydata o konieczności przystąpienia do egzaminu IELTS.

Dodatkowe informacje dotyczące przystąpienia do egzaminu IELTS można znaleźć na stronie:http://www.nmc.org.uk/globalassets/sitedocuments/registration/english-language-guidance-eea.pdf lub w przypadku dalszych pytań zapraszamy do kontaktu z ProworkPL. Chętnie skontaktujemy się z każdym telefonicznie i odpowiemy na wszelkie zapytania.

WAŻNE: Osoby, które przed dokończeniem rejestracji w NMC będą musiały zdać egzamin IELTS mogą przystąpić do niego w 10 różnych centrach egzaminacyjnych w Polsce (Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice, Gdańsk, Lublin, Łódź, Olsztyn, Poznań, Szczecin). W Krakowie i Warszawie egzaminy organizowane są 2 razy w miesiącu. W przypadku pozostałych miast 3-4 razy do roku. Koszt egzaminu IELTS to 720 zł.

Więcej informacji dotyczycących przystąpienia do egzaminu IELTS można znaleźć na stronie: https://www.britishcouncil.pl/egzaminy/ielts.

Wszystkie osoby zastanawiające się nad podjęciem pracy w Anglii jako pielęgniarka powinny też wiedzieć, że oczywiście aby móc rozpocząć pracę jako pielęgniarka w UK, rejestracja w NMC jest obowiązkowa, ale pracodawcy brytyjscy często oferują przejściowe rozwiązania dla osób bez rejestracji. Kandydatom, którzy są bez lub w trakcie rejestracji w NMC ProworkPL może zaproponować wyjazd jako Senior Care Assistant /Pomoc pielęgniarki w UK. Jest to o tyle dobre rozwiązanie, że pracując w Anglii nawet jako Senior Care Assistant, można w tym czasie kontynuować proces rejestracji w NMC (często w uzyskaniu rejestracji pomagają pracodawcy brytyjscy), zdobywać doświadczenie w pracy w Anglii i przede wszystkim cały czas doskonalić znajomość angielskiego. Firma ProworkPL od wielu lat specjalizuje się w rekrutacji medycznej, oferuje wiele stanowisk dla pielęgniarek w UK i bezpośrednie zatrudnienie na umowę o pracę z brytyjskim pracodawcą. Pomagamy w uzyskaniu uprawnień do wykonywania zawodu pielęgniarki w Anglii/rejestracja w NMC i proponujemy przejściowe zatrudnienie jako opiekun/ka czy pomoc pielęgniarki. Nasi zaufani pracodawcy to ekskluzywne sieci brytyjskich domów opieki lub szpitale zapewniające dla pielęgniarek pomoc w relokacji, zamieszkaniu i rozpoczęciu pracy w UK. Wszystkie osoby zainteresowane podjęciem pracy w Anglii jako pielęgniarka/pomoc pielęgniarki, zapraszamy do rejestracji na naszej stronie: www.prowork.pl.