Podstawa prawna

Name  and address: PROWORK.PL Anna Kaczorowska ul. Warecka 8/46, 00-040 Warszawa

Typ dzialalności: – osoba fizyczna prowadząca dzialalnośc gospodarczą

Licencja zawodowa: – Certyfikat nr 9116 – wydany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, potwierdzający wpis agencji Prowork do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia. Zakres uprawnień: prowadzenie agencji zatrudnienia, pośrednictwo pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, pośrednictwo obywateli polskich do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych, doradztwo personalne. Szczegóły dostępne na stronie: www.kraz.praca.gov.pl

NIP number: 7981163566

REGON number: 146453197