Aktualności

Nostryfikacja dla lekarzy z Ukrainy 2022. Jak nostryfikować dyplom lekarza z Ukrainy?

Nostryfikacja dla lekarzy z Ukrainy 2022. Jak nostryfikować dyplom lekarza z Ukrainy? Od 24 lutego 2022 przyjechało do Polski ponad 2 miliony uchodźców z Ukrainy. Wśród nich jest wielu medyków, lekarze i pielęgniarki z Ukrainy, którzy są gotowi do podjęcia pracy w Polsce.

Lekarze i pielęgniarki z Ukrainy. Formalności wymagane do podjęcia pracy.
Podstawowy warunek do podjęcia pracy przez Lekarza czy pielęgniarkę z Ukrainy to posiadanie Prawa Wykonywania Zawodu. Jest to dokument potwierdzający wymagane kwalifikacje do praktykowania zawodu Lekarza/ Lekarza Dentysty czy Pielęgniarki w Polsce.
Jak uzyskać Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza/ Lekarza Dentysty (czy pelęgniarki) w Polsce?
Obecnie, na podstawie specustawy dla uchodźców z Ukrainy, medycy (lekarze/ lekarze stomatolodzy i pielęgniarki) mogą otrzymać Zgodę Ministra Zdrowia i PWZ w trybie uproszczonym. W tym celu kandydat składa odpowiedni Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do Ministra Zdrowia. Zgoda MZ na pracę w Polsce udzielana jest w trybie decyzji  administracyjnej i jest ważna przez 5 lat.
Na podstawie wydanej Decyzji MZ lekarz może podjąć pracę w podmiocie leczniczym w Polsce.
Należy jednak podkreślić, że pełne i bezterminowe Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza / Lekarza Dentysty oraz uznanie posiadanej specjalizacji lekarskiej można uzyskać wyłącznie w trybie nostryfikacji dyplomu lekarskiego.
Obydwie te procedury mogą być zastosowane przez lekarza niezależnie. Oznacza to, że lekarz, który jest w trakcie nostryfikacji dyplomu ( zdaje m.in. egzamin lekarski oraz egzamin z j. polskiego) może jednocześnie złożyć Wniosek do Ministra Zdrowia Zgodę na pracę jako lekarz w Polsce w trybie Warunkowym. Oczywiście, lekarz, który posiada już Warunkowe PWZ, może w dowolnym czasie rozpocząć procedurę nostryfikacji swojego dyplomu.
Proworkpl MED pomaga lekarzom w całej procedurze związanej ze złożeniem Wniosku do MZ i szybkim uzyskaniem Warunkowego PWZ. Nasza pomoc zarówno związana ze znalezieniem odpowiedniego pracodawcy – szpitala czy kliniki w Polsce jak i załatwieniem formalności związanych z uzyskaniem PWZ jest całkowicie bezpłatna dla lekarzy – kandydatów poszukujących  pracy w Polsce. Chcesz otrzymać więcej informacji odnośnie tematu Nostryfikacja dla lekarzy z Ukrainy 2022. Jak nostryfikować dyplom lekarza z Ukrainy?

Skontaktuj się z Proworkpl Med. Rekrutacja Kadry Medycznej. Praca dla lekarzy i pielęgniarek w Polsce.

 

Udostępnij Zobacz wszystkie aktualności